DMCA.com Protection Status

Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

Phương thức:  Tiền mặt hoặc chuyển khoản tuỳ theo điều kiện đơn đặt hàng, hợp đồng được ký kết.

Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH TTP

Số tài khoản: 1913.4877.813.018

Ngân hàng: Kỹ Thương Việt Nam ( Techcombank).


Đã thêm vào giỏ hàng